AED instructie

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er ook in onze kantine – dankzij een geschenk van de Open-D commissie – een Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. Tijdens een instructie leert u hoe op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt kan worden.
Diverse bestuurs- en commissieleden hebben al aangegeven een instructie te willen volgen om de AED te kunnen bedienen. Deze duurt ongeveer 2½ uur voor een groep van maximaal 9 personen. Wij willen in het voorjaar een aantal instructie-avonden laten verzorgen door of namens de EHBO-vereniging Warmenhuizen.
Heeft u ook belangstelling voor zo’n instructie laat het dan z.s.m. weten aan Peter Schouten 0226-394465 of via de e-mail: schouten58@hotmail.com.
U ontvangt zo spoedig mogelijk nader bericht.