Artikelen van Dave Wester

Slapend lid

Slapend lid Let op: slapend lid is voor 1 kalenderjaar. Officieel was de sluitingsdatum voor aangeven slapend lid 1 januari 2017. Deze wordt nu verlengd tot 1 februari 2017. Dit kun je doen bij de ledenadministratie (tvw.ledenadm@hotmail.nl). Na deze datum is dit niet meer mogelijk en zul je de bardiensten moeten draaien of zelf voor […]

Inschrijven Oldees 2015

Inschrijving olDees De inschrijving voor het olDeetoernooi van tennisvereniging Warmenhuizen is geopend. Via www.toernooi.nl kan men zich inschrijven. Het toernooi is van 1 augustus tot en met 9 augustus. Men kan inschrijven voor 40+ en 55+. In de speelsterkten 4 tot en met 9 Het toernooi is voor dubbels. De eerste deelnemers gaan om 16.30 […]

Algemene Ledenvergadering 2015

Aan alle leden, Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 6 februari 2015. Aanvang om 20.00 uur in de kantine van TV Warmenhuizen. De agenda voor deze avond en begroting 2015/jaarrekening 2014 en de notulen van 14 februari 2014 staan hieronder, als download. We hopen op een grote opkomst, tot […]

AED op TV Warmenhuizen

Beste leden De Open-D  commissie heeft de vereniging een defibrilator geschonken. iedereen die geoefend wil worden kan zich opgeven bij Koos den Hartogh, telefoon 392692. De defibrilator bevindt zich in de kantine aan de noordzijde in het kastje boven aan de muur in de hoek. Het bestuur

AED instructie

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er ook in onze kantine – dankzij een geschenk van de Open-D commissie – een Automatisch Externe Defibrillator. Met […]