Inschrijven Oldees 2015

Inschrijving olDees

De inschrijving voor het olDeetoernooi van tennisvereniging Warmenhuizen is geopend. Via www.toernooi.nl kan men zich inschrijven. Het toernooi is van 1 augustus tot en met 9 augustus.

Men kan inschrijven voor 40+ en 55+. In de speelsterkten 4 tot en met 9 Het toernooi is voor dubbels. De eerste deelnemers gaan om 16.30 uur de baan op en de laatste, onder normale weersomstandigheden om 20.15 uur. Van maandag tot en met vrijdag kan men aan een goed verzorgde maaltijd deelnemen tegen kostprijs. Thuis niet koken en toch lekker sporten.

Alle dagen staat er iets anders op het menu, verzorgd door maître Max. Gezelligheid staat voorop.

Algemene Ledenvergadering 2015

Aan alle leden,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 6 februari 2015.

Aanvang om 20.00 uur in de kantine van TV Warmenhuizen.

De agenda voor deze avond en begroting 2015/jaarrekening 2014 en de notulen van 14 februari 2014 staan hieronder, als download.

We hopen op een grote opkomst, tot dan.

Met vriendelijke groet

Het bestuur TV Warmenhuizen

AED op TV Warmenhuizen

Beste leden

De Open-D  commissie heeft de vereniging een defibrilator geschonken. iedereen die geoefend wil worden kan zich opgeven bij Koos den Hartogh, telefoon 392692.

De defibrilator bevindt zich in de kantine aan de noordzijde in het kastje boven aan de muur in de hoek.

Het bestuur

AED instructie

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulancepersoneel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er ook in onze kantine – dankzij een geschenk van de Open-D commissie – een Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. Tijdens een instructie leert u hoe op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt kan worden.
Diverse bestuurs- en commissieleden hebben al aangegeven een instructie te willen volgen om de AED te kunnen bedienen. Deze duurt ongeveer 2½ uur voor een groep van maximaal 9 personen. Wij willen in het voorjaar een aantal instructie-avonden laten verzorgen door of namens de EHBO-vereniging Warmenhuizen.
Heeft u ook belangstelling voor zo’n instructie laat het dan z.s.m. weten aan Peter Schouten 0226-394465 of via de e-mail: schouten58@hotmail.com.
U ontvangt zo spoedig mogelijk nader bericht.