Waterschade @TV Warmenhuizen

Gepubliceerd op

Beste leden,

helaas door de extreme waterval zijn banen 5, 6 en 7 tot nadere berichtgeving niet meer bespeelbaar.

Voor een indruk hoe de banen er na de waterval bij lagen, is dit filmpje gemaakt door Rob Compas.

Voorlopige indeling zomerlessen 2021

Gepubliceerd op

Beste leden,

 

hierbij de voorlopige indeling voor de zomerlessen voor de jeugd!

Je kunt het schema zien via deze link .

De trainers

Agenda en Notulen Algemene Ledenvergadering 13 feb 2020

Gepubliceerd op

AGENDA

13 februari 2020 aanvang vergadering 19.30 uur

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen van de notulen vorige ALV (2019)
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken – jaarverslag 2019
5. Beleid vereniging
6. Padel
7. Contributie 2020
8. Financieel overzicht
9. Actiepuntenlijst
10. Samenstelling en vaststelling commissies
11. Samenstelling bestuur
12. Rondvraag en sluiting

De notulen zijn via deze link te bekijken.

Extra ALV

Gepubliceerd op

Het bestuur nodigt haar leden graag uit om de Extra Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 31 oktober 2019. Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Vanaf 19:00 uur heten wij u graag welkom en staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.

Notulen van 31/01/2019

Tot op de 31ste.

Het bestuur

 

Aanmelding als lid

Gepubliceerd op

Wil je je aanmelden al lid van TV Warmenhuizen, dat kan…

 

Doe dat op de volgende pagina: Ledenadministratie