De instructies voor het vervullen van kantine-diensten kunt u via de bovenstaande link inkijken.